Fifth Haiku Contest “Cherry Blossom” 2021

Whisper of the wind

Results of the Fifth Haiku Contest “Cherry Blossom” 2021
– International Section –

Honorable mention :

Nicole Pottier – France

whisper of the wind –
cherry blossom’s quick brush
on my lips

Никол Потие – Франция

шепотът на вятъра
бърза четка от вишнев цвят
на устните ми

odeur de foin

retour de vacances –
ma chemise toute imbibée
de l’odeur du foin

Nicole Pottier

*

Publié dans la revue « L’ours dansant »
sélection Dominique Chipot.