cascade – waterfall – cascada

vol de libellule –
transperçant la cascade
un rai de lumière

dragonfly –
breaking through waterfall
ray of light

zborul libelulei –
străpugând cascada
o rază de lumină

Nicole Pottier

*

Publicat în revista Albatros.

tempo d’été – tempo-ul verii

en haut des arbres
tant de nouveaux chants –
tempo d’été

în vârful copacilor
atâtea cântece noi –
tempo-ul verii

Nicole Pottier

*

Publicat în revista Albatros.

oeillet – sweet william – garoafă

bal de fin d’année –
l’odeur sucrée de l’oeillet
à ta boutonnière

first school dance –
the fragrance of sweet william
in your buttonhole

balul bobocilor –
mirosul dulceag al garoafei
de la butoniera ta

Nicole Pottier

*

Publicat în revista Albatros