Fifth Haiku Contest “Cherry Blossom” 2021

Whisper of the wind

Results of the Fifth Haiku Contest “Cherry Blossom” 2021
– International Section –

Honorable mention :

Nicole Pottier – France

whisper of the wind –
cherry blossom’s quick brush
on my lips

Никол Потие – Франция

шепотът на вятъра
бърза четка от вишнев цвят
на устните ми

Fourth Haiku Contest “Cherry Blossom” 2019


Results of the Fourth Haiku Contest “Cherry Blossom” 2019.
– International Section –

runner-up :

Nicole Pottier– France

cherry fragrance –
in a pink whirlwind
passionate kiss

Никол Потие – Франция

вишнев аромат
в розова вихрушка
страстна целувка